Goo Goo Dolls - Absolute Goo

Banner Header

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1


http://www.concertnews.be/recensietonen.php?id=3844&kop=

Click the link to hear a quick audio interview with John and Robby!

3
They will be on stage at about 4:30pm EST. Don't miss out! Hit the link below to be ready.

https://sziget.livexlive.com/
4
https://www.informuji.cz/clanky/5190-goo-goo-dolls-se-svym-hitem-iris-rozezpivali-lucerna-music-bar/

Byť rocková hudba stále vydělává nejvíce peněz, už v populární hudbě neudává trendy jako v devadesátých letech. Z čeho dnes kapely jako U2 – kteří žebříčku výdělečnosti vévodí – atd. těží, je nostalgie. Někdo tomu říká nostalgie a někdo zase ohřívání včerejší večeře. Mnozí čeští fanoušci Goo Goo Dolls ale doposud měli možnost si k včerejší večeři jen přivonět, neboť americké duo zde za svou dvaatřicetiletou kariéru vystoupilo v neděli (12. 8.) historicky poprvé.

"While rock music still makes the most money, it's no longer trending in popular music like in the 1990s. Of what bands such as U2 - who are dominating the ranks of gains - etc - are making nostalgia. Someone calls it nostalgia and somebody's warming up yesterday's dinner. Many Czech fans, Goo Goo Dolls, have so far only been able to win the dinner, as the American duo, for its thirty-two-year career, has performed historically for the first time on Sunday (August 12th)."

Zdá se, že vrcholu své kariéry dosáhli Goo Goo Dolls už dávno, když v roce 1999 obdrželi tři nominace na cenu Grammy za svou filmovou skladbu Iris. Může to znít jako paušalizace celého jejich působení, ale snad ve všech případech se na internetu jako nejvýraznější přívlastek Goo Goo Dolls objevuje hlavně jejich “role” ve snímku Město andělů (City of Angels). Hlavním dilematem před návštěvou koncertu tedy bylo, zda jde opravdu o kapelu s úspěchem založeným na jednom zásadním hitu.

"It seems that Goo Goo Dolls has reached the top of their career a long time since receiving three Grammy Awards in 1999 for their Iris movie. It may sound like a flattering of all their activities, but perhaps in all cases the Internet as the most striking attribute of the Goo Goo Dolls appears mainly in their role in City of Angels. The main dilemma before the concert was whether it really is a band with success based on one major hit."

Ohřívání včerejší večeře?

Goo Goo Dolls vtrhli na pódium půl hodiny po tom, co dozněl poslední tón české rockové hopsačky Nano. Dvojice Johnny Rzeznik (zpěv, kytara) a Robby Tukac (zpěv, baskytara) sdílela pódium s tříčlenným doporovodem (kytara, klávesy, bicí). Skromné pódium doplňovalo promítané statické logo Goo Goo Dolls, žádné zbytečné příkrasy.


"Warming up yesterday's dinner?

Goo Goo Dolls burst onto the podium half an hour after the last tune of Czech rock hopper Nano. Pair of Johnny Rzeznik (vocals, guitar) and Robby Tukac (vocals, bass) shared a podium with a three-person guideline (guitar, keyboards, drums). The modest podium supplemented the projected static Goo Goo Dolls logo, no unnecessary stitches."

Set byl poskládán tak, aby nenenudil – popové popěvky střídaly rockové vypalovačky. Ležérně oděný Rzeznik mezi skladbami bavil publikum vtipnými poznámkami a Tukac, kromě toho, že svou hru doprovázel pozoruhodnými tanečními kreacemi, Rzeznika několikrát vystřídal u mikrofonu. Z obou muzikantů sálala čirá radost z hraní, která ještě vyeskalovala, když si s nimi bezmála celý klub zapěl jejich největší hit. Goo Goo Dolls se svou skromnou, ale přesto poctivou show, vrátili Lucernu do devadesátek; kdo ale čekal včerejší zbytky, dostal to pěkně začerstva.

"The set was stacked in a way that did not hurt - the pop songs alternated with the rockers. Casually dressed Rzeznik among the songs entertained the audience with funny notes and Tukac, besides accompanying his game with remarkable dance creations, Rzeznik had several times moved to the microphone. Of both the musicians, she played a clear joy of gambling, which was still dazzling when the club played their biggest hit with them. Goo Goo Dolls, with their modest yet honest show, returned Lucerne to ninety; but who was waiting for yesterday's remnants, he got it pretty nicely."

6
Enter to Win a Meet and Greet at one of the Goo Goo Dolls shows in Harris, MI on either 9/14 or 9/15!

http://absolutegoo.com/enter-to-win-a-meet-and-greet-for-the-goo-goo-dolls-the-island-resort-and-casino-harris-michigan/

One entry per person per show. Lottery closing at noon, EST on August 19.  Must be 18 to enter. Meet and Greet does not include show ticket. You MUST have a show ticket to attend the Meet and Greet. Meet and Greet is for one person only & ID must match winning name.
7
Goo Goo Dolls News & Info / Enter the Dizzy Debut Contest Now!
« Last post by kpthecarrunning on August 12, 2018, 07:17 PM »
We’re celebrating the kickoff of the #Dizzy20 tour in the best way possible – by giving out an incredible prize package to one lucky fan!  How would you like to win a PAIR of tickets to the opening night show on September 30 at the Van Buren in Phoenix, AZ?  How about we add a PAIR of Meet & Greets with the band?  If that’s not enough, we’ve got a Goo Goo Dolls tote bag stuffed with merchandise for the lucky winner!  Entries for this very special package are due on August 26 at noon ET.   You can submit your entry here: http://absolutegoo.com/dizzy-debut-contest/
8
Goo Goo Dolls News & Info / Re: Video interview with bobe.me
« Last post by googoodollsforever on August 12, 2018, 02:30 PM »
Awesome!  Thank you. I love these real down to earth interviews. And I just have to say it; his hair looks fantastic!!
9
Goo Goo Dolls News & Info / Re: Video interview with bobe.me
« Last post by ggdfan25 on August 11, 2018, 03:02 AM »
It is interesting that John talks about the label letting him write whatever he wants and having total control over his art, but then he is asked about writing an album and he says listeners don't have the attention span for an album.

If he wants to write and release an entire album, he should! If he wants to write EPs, he should do that! I don't understand why listener's attention spans should come into it... The majority of fans are women in their 40s-60s who aren't the young audience that he's referring to. I wish John would just do what he wants and not worry about what everyone thinks. That's what made DUTG so special.....

Having said all that, on an entirely different note, the botox/plastic surgery worries me- only the skin right around his eyes moves naturally. Can someone please tell him that it is okay to age naturally and botox/plastic surgery just makes it look like work has been done, but it doesn't make anyone look younger!!!
10
Goo Goo Dolls News & Info / Livenews.se: The Goo Goo Dolls on Grona Lund
« Last post by kpthecarrunning on August 10, 2018, 09:32 PM »
THE GOO GOO DOLLS PÅ GRÖNA LUND

Posted by Liselott Lindberg

Amerikanska The Goo Goo Dollsfrån Buffalo gästade ett solvarmt Gröna Lund på onsdagen.
The Goo Goo Dolls slog igenom med låtarna ”Name” och ”Iris” i början av 90-talet. 2016 släppte de sin senaste fullängdsplatta Boxes.

Som tur blev det lite molnigt i hettan så det blir en perfekt kväll. På plats fanns uppskattningsvis ca 5-6 000 personer och vi får superhitten ”Slide” redan som andra låt. En bit in i konserten börjar publiken komma igång och det känns uppsluppet och trevligt. Basisten Robby Takacs tar över fanan av sångaren John Rzeznik och sjunger på några låtar.

Överläset mest allsång och telefoner i luften får vi så klart på ”Iris” och avslutar gör de med ”Broadway”.
Artist: Goo Goo Dolls

Datum: 8 augusti 2018

Plats: Gröna Lund

Ort: Stockholm

THE GOO GOO DOLLS ON GRONA LUND
American The Goo Goo Dolls from Buffalo visited a sun-warmed Green Lund on Wednesday.
The Goo Goo Dolls hit the songs "Name" and "Iris" in the early 90's. In 2016, they released their latest full-length Boxes.
Luckily it became a little cloudy in the heat so it will be a perfect evening. On the spot there were approximately 5-6,000 people and we get the super hit "Slide" already as the second song. A bit into the concert, the audience begins to get started and it feels cool and fun. The bassist Robby Takacs takes over the tabloid of singer John Rzeznik and sings on some songs.
When we read most songs and phones in the air, we get to "Iris" and finish they do with "Broadway".
Artist: Goo Goo Dolls
Date: August 8, 2018
Location: Gröna Lund
Location: Stockholm

Click through for photo slideshow
http://www.livenews.se/2018/08/the-goo-goo-dolls-pa-grona-lund/
Pages: [1] 2 3 ... 10