Goo Goo Dolls - Absolute Goo

Banner Header

Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
2
Goo Goo Dolls News & Info / Absolute Goo Mini Auction to Benefit Compass House!
« Last post by Gen on August 15, 2018, 07:35 PM »
The #Dizzy20 tour is almost here and we're kicking it off the best way we know how - with a mini auction to benefit Compass House!! If you're new to the site, Compass House is an organization in Buffalo that provides safe shelter and services to runaway, homeless, and at-risk youth. It's an amazing place and here is YOUR chance to help them out AND get great Goo Goo Dolls items at the same time! So, ready for some details?

The auction will run from August 30th - Sept. 2nd.

What's up for bid?

Priority entry to the Goo Goo Dolls shows in Boston, Houston, and Grand Rapids.
A pair of Meet and Greets to the shows in Detroit, Phoenix, Minneapolis, and New York

One floating pair of Meet and Greets to any show on the Dizzy tour (excluding Buffalo and L.A.)
A copy of the new live album, The Audience is This Way
An autographed guitar


See anything that you'd like so far? How about ...
One pair of premium floor tickets to the Buffalo show on the 20th, plus a PAIR OF MEET AND GREETS!

We've got a few more surprises coming in the auction, but we can't give it all away now! So, start saving and stay tuned for more details!


3


http://www.concertnews.be/recensietonen.php?id=3844&kop=

Click the link to hear a quick audio interview with John and Robby!

4

***Sorry folks- the video appears to have been taken down***
5
They will be on stage at about 4:30pm EST. Don't miss out! Hit the link below to be ready.

https://sziget.livexlive.com/
6
https://www.informuji.cz/clanky/5190-goo-goo-dolls-se-svym-hitem-iris-rozezpivali-lucerna-music-bar/

Byť rocková hudba stále vydělává nejvíce peněz, už v populární hudbě neudává trendy jako v devadesátých letech. Z čeho dnes kapely jako U2 – kteří žebříčku výdělečnosti vévodí – atd. těží, je nostalgie. Někdo tomu říká nostalgie a někdo zase ohřívání včerejší večeře. Mnozí čeští fanoušci Goo Goo Dolls ale doposud měli možnost si k včerejší večeři jen přivonět, neboť americké duo zde za svou dvaatřicetiletou kariéru vystoupilo v neděli (12. 8.) historicky poprvé.

"While rock music still makes the most money, it's no longer trending in popular music like in the 1990s. Of what bands such as U2 - who are dominating the ranks of gains - etc - are making nostalgia. Someone calls it nostalgia and somebody's warming up yesterday's dinner. Many Czech fans, Goo Goo Dolls, have so far only been able to win the dinner, as the American duo, for its thirty-two-year career, has performed historically for the first time on Sunday (August 12th)."

Zdá se, že vrcholu své kariéry dosáhli Goo Goo Dolls už dávno, když v roce 1999 obdrželi tři nominace na cenu Grammy za svou filmovou skladbu Iris. Může to znít jako paušalizace celého jejich působení, ale snad ve všech případech se na internetu jako nejvýraznější přívlastek Goo Goo Dolls objevuje hlavně jejich “role” ve snímku Město andělů (City of Angels). Hlavním dilematem před návštěvou koncertu tedy bylo, zda jde opravdu o kapelu s úspěchem založeným na jednom zásadním hitu.

"It seems that Goo Goo Dolls has reached the top of their career a long time since receiving three Grammy Awards in 1999 for their Iris movie. It may sound like a flattering of all their activities, but perhaps in all cases the Internet as the most striking attribute of the Goo Goo Dolls appears mainly in their role in City of Angels. The main dilemma before the concert was whether it really is a band with success based on one major hit."

Ohřívání včerejší večeře?

Goo Goo Dolls vtrhli na pódium půl hodiny po tom, co dozněl poslední tón české rockové hopsačky Nano. Dvojice Johnny Rzeznik (zpěv, kytara) a Robby Tukac (zpěv, baskytara) sdílela pódium s tříčlenným doporovodem (kytara, klávesy, bicí). Skromné pódium doplňovalo promítané statické logo Goo Goo Dolls, žádné zbytečné příkrasy.


"Warming up yesterday's dinner?

Goo Goo Dolls burst onto the podium half an hour after the last tune of Czech rock hopper Nano. Pair of Johnny Rzeznik (vocals, guitar) and Robby Tukac (vocals, bass) shared a podium with a three-person guideline (guitar, keyboards, drums). The modest podium supplemented the projected static Goo Goo Dolls logo, no unnecessary stitches."

Set byl poskládán tak, aby nenenudil – popové popěvky střídaly rockové vypalovačky. Ležérně oděný Rzeznik mezi skladbami bavil publikum vtipnými poznámkami a Tukac, kromě toho, že svou hru doprovázel pozoruhodnými tanečními kreacemi, Rzeznika několikrát vystřídal u mikrofonu. Z obou muzikantů sálala čirá radost z hraní, která ještě vyeskalovala, když si s nimi bezmála celý klub zapěl jejich největší hit. Goo Goo Dolls se svou skromnou, ale přesto poctivou show, vrátili Lucernu do devadesátek; kdo ale čekal včerejší zbytky, dostal to pěkně začerstva.

"The set was stacked in a way that did not hurt - the pop songs alternated with the rockers. Casually dressed Rzeznik among the songs entertained the audience with funny notes and Tukac, besides accompanying his game with remarkable dance creations, Rzeznik had several times moved to the microphone. Of both the musicians, she played a clear joy of gambling, which was still dazzling when the club played their biggest hit with them. Goo Goo Dolls, with their modest yet honest show, returned Lucerne to ninety; but who was waiting for yesterday's remnants, he got it pretty nicely."

8
Congratulations to all the winners!

Winners 9/14: Kathi B, Nancy L, John L, Denise M, Jessica R, Marija S, Judy U, Savannah B, Tyler P, Michael B.

Winners 9/15: Susan A, Matthew A, Susie J, Lela S, Diane S, Kris T, Christopher V, Amy L, Jeff H, Bea P.
Enter to Win a Meet and Greet at one of the Goo Goo Dolls shows in Harris, MI on either 9/14 or 9/15!

http://absolutegoo.com/enter-to-win-a-meet-and-greet-for-the-goo-goo-dolls-the-island-resort-and-casino-harris-michigan/

One entry per person per show. Lottery closing at noon, EST on August 19.  Must be 18 to enter. Meet and Greet does not include show ticket. You MUST have a show ticket to attend the Meet and Greet. Meet and Greet is for one person only & ID must match winning name.
9
Goo Goo Dolls News & Info / Enter the Dizzy Debut Contest Now!
« Last post by kpthecarrunning on August 12, 2018, 07:17 PM »
We’re celebrating the kickoff of the #Dizzy20 tour in the best way possible – by giving out an incredible prize package to one lucky fan!  How would you like to win a PAIR of tickets to the opening night show on September 30 at the Van Buren in Phoenix, AZ?  How about we add a PAIR of Meet & Greets with the band?  If that’s not enough, we’ve got a Goo Goo Dolls tote bag stuffed with merchandise for the lucky winner!  Entries for this very special package are due on August 26 at noon ET.   You can submit your entry here: http://absolutegoo.com/dizzy-debut-contest/
10
Goo Goo Dolls News & Info / Re: Video interview with bobe.me
« Last post by googoodollsforever on August 12, 2018, 02:30 PM »
Awesome!  Thank you. I love these real down to earth interviews. And I just have to say it; his hair looks fantastic!!
Pages: [1] 2 3 ... 10