Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - kpthecarrunning

Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8
76
Goo Goo Dolls denken niet dat er ooit een 'tweede Iris' komt
Zondag spelen de Goo Goo Dolls in de Amsterdamse Melkweg, twintig jaar na hun doorbraak in Nederland met het nummer Iris. Maar er komt nooit een opvolger van dat nummer, verwacht frontman en zanger John Rzeznik.
De band werd opgericht in 1986 en treedt dus al meer dan dertig jaar op. "Ik ben trots dat we al zo lang samen zijn en in die tijd veertien hits hebben gescoord", zegt de 52-jarige Rzeznik in gesprek met NU.nl.

De bandleden hadden dertig jaar geleden niet verwacht dat ze nu nog muziek zouden maken. "Ik dacht dat we inmiddels dood zouden zijn", grapt de leadzanger en mede-oprichter van de Goo Goo Dolls. "Nee, maar serieus: we braken pas na tien jaar door. We moesten echt hard werken voor een beetje succes."

In 1995 begon het grote succes voor de Goo Goo Dolls in Amerika met hun vijfde album A Boy Named Goo. Na het uitbrengen van hun single Name begon het echte commerciële succes en dat leidde ertoe dat ze bij platenmaatschappij Warner Bros tekenden. Het album Dizzy Up the Girl kwam in 1998 op dat label uit en bevatte ook de hit Iris, dat de band maakte voor de soundtrack van de hitfilm City of Angels met Meg Ryan en Nicolas Cage. In Nederland belandde de single op nummer acht in de top-40.

Tweede Iris
"Het was fantastisch om een tekst te kunnen schrijven waarmee mensen zich kunnen identificeren", zegt Rzeznik. Hij vindt het helemaal niet erg dat een groot deel van de mensen alleen Iris kent uit hun repertoire. "Over de hele wereld zingt het publiek mee, geweldig toch? Andere artiesten die ik ken hebben soms een hekel aan het nummer dat ervoor gezorgd heeft dat zij nu een huis in Malibu kunnen betalen. Hoe kun je het liedje haten waardoor je miljonair bent geworden?"

Ondanks het grote succes denkt de zanger niet dat er ooit nog een 'nieuwe Iris' komt. "Als ik nu zou proberen zo'n nummer te schrijven, zou dat niet oprecht zijn. Er komt nooit een volgende Iris, hell no."

Drank en meisje

De zanger merkte dat mensen hem en zijn bandleden anders behandelden toen zij beroemder werden. "Wijzelf veranderden niet, maar veel mensen, onder wie ook een hoop vrienden, gingen ineens anders tegen ons doen. Sommigen waren oprecht blij dat we zo'n succes hadden, anderen gingen ineens hatelijk doen en beweerden dat wij veranderd waren omdat we zo graag beroemd wilden worden. De grootste misvatting die er bestaat over artiesten, trouwens. Nou, als ik dat echt zo graag wilde, was ik wel meer veranderd."

Toch zijn bepaalde dingen nu wel heel anders in vergelijking met de beginjaren van de band, vertelt hij. "Toen waren we in de twintig en waarschijnlijk ook een stukje wilder. Je bent nog echt een jongen. Je drinkt zo veel als je kunt en probeert zo veel meisjes te krijgen als mogelijk is. Nu leiden we een saai leven in vergelijking met toen", lacht Rzeznik.

"Nou ja, een beetje saaier dan. We hebben in vergelijking met de meeste leeftijdsgenoten natuurlijk best een boeiend leven. We reizen de wereld rond en maken muziek waar we van kunnen rondkomen, hoe goed kun je het hebben?"

Het feit dat hun privéleven er inmiddels een stuk rustiger uitziet, draagt bij aan het feit dat ze het bandleven nog goed kunnen volhouden. "Als we thuiskomen is er geen drank, geen drugs, we hoeven geen vrouwen achterna. Het is best een simpel leventje", lacht de frontman, die getrouwd is met Melina en een dochtertje van een jaar heeft.

"Een kind kan je heel goed laten beseffen dat je echt niet zo belangrijk bent. Als mijn dochter de kamer binnenloopt, steelt ze gelijk de show. "

Door: NU.nl/Danja Koeleman

Goo Goo Dolls do not think that there will ever be a 'second Iris'


 Sunday, the Goo Goo Dolls play in the Amsterdam Melkweg, twenty years after their breakthrough in the Netherlands with the song Iris. But there is never a successor to that song, expected frontman and singer John Rzeznik.

The band was founded in 1986 and has been performing for more than thirty years. "I am proud that we have been together for so long and in that time scored fourteen hits," said 52-year-old Rzeznik in conversation with NU.nl.
The band members had not expected that they would still make music thirty years ago. "I thought we would be dead by now", jokes the lead singer and co-founder of the Goo Goo Dolls. "No, but seriously: we broke up after ten years, and we had to work really hard for a bit of success."

In 1995 the big success for the Goo Goo Dolls in America started with their fifth album A Boy Named Goo. After the release of their single Name, the real commercial success started and that led them to sign with Warner Bros, a record company. The album Dizzy Up the Girl came out on that label in 1998 and also included the hit Iris, which made the band for the soundtrack of the hit movie City of Angels with Meg Ryan and Nicolas Cage. In the Netherlands, the single ended up at number eight in the top 40.

Second Iris

"It was fantastic to be able to write a text that allows people to identify themselves," says Rzeznik. He does not mind at all that a large part of the people only knows Iris from their repertoire. "The audience is singing around the world, great, is not it?" Other artists I know sometimes hate the song that caused them to pay a house in Malibu now How can you hate the song that made you a millionaire ? "
Despite the great success the singer does not think that there will ever be a 'new Iris'. "If I tried to write such a song now, it would not be sincere, there will never be another Iris, hell no."

Drink and girl

The singer noticed that people treated him and his band members differently when they became more famous. "We did not change, but many people, including a lot of friends, suddenly started to act differently to us." Some were genuinely happy that we had such a success, others were suddenly going to be hateful and claiming that we had changed because we liked it so much. The biggest misconception that exists about artists, by the way, well, if I really wanted to, I would have changed more. "
Nevertheless, certain things are now very different compared to the early years of the band, he says. "Then we were in our twenties and probably a bit wilder, you're really a boy, you drink as much as you can and try to get as many girls as possible, now we lead a boring life compared to then." laughs Rzeznik.
"Well, a little duller than that, of course, we have a fascinating life in comparison with most peers: we travel around the world and make music that we can get by, how well can you have it?"
The fact that their private life looks a lot quieter now, contributes to the fact that they can still survive the band life. "When we come home there is no drink, no drugs, we do not have to go after women, it's a simple life," laughs the front man, who is married to Melina and has a one-year-old daughter.
"A child can make you realize that you really are not that important, and when my daughter walks into the room she immediately steals the show."

By: NU.nl/Danja Koeleman

https://www.nu.nl/muziek/5382920/goo-goo-dolls-denken-niet-er-ooit-tweede-iris-komt.html

77
Thanks to the @googoodolls:Broadway:


Video clips:
https://www.instagram.com/p/Blq83olnYbp/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=13lomr6zc0k13

Clip of Slide:
https://www.instagram.com/p/Blq_XxPAK-j/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1nwgpdr539g5l

Clip of Boxes:
https://www.instagram.com/p/Blq42vQD8th/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=83ki43kfq5iy

Clip of Better Days:
?s=21

Thanks to @jill_ninja:
https://www.instagram.com/p/Blq98oenn9_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=u9gs8nuuy94z

Thanks to@amzpembo:
https://www.instagram.com/p/BlrH2NoAktv/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1trnd8i0rhs93

https://www.instagram.com/p/BlrISzpgjGF/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=v6uzbgq13se0

https://www.instagram.com/p/BlrI4tuA4m0/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=74vs8k288q8y

Thanks to @amebutterfly84:
?s=21

Thanks to @fallenshadows82:
?s=21

Thanks to @mandieflower:
?s=21

Thanks to @benmcdonald4091:
?s=21

Thanks to @nessie1985:
?s=21

Thanks to @twambly_a:
?s=21

 Thanks to @shezxgoo:
?s=21

Thanks to Powerplay Rock and Metal Mag:
https://www.facebook.com/94799454879/posts/and-a-couple-of-photos-from-goo-goo-dolls-twentieth-anniversary-of-dizzy-up-the-/10156856666839880/
https://www.instagram.com/p/BlsokG4DrBL/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=w8dw50h1yd2q

78
Pro shots, courtesy of Enderrock: http://www.enderrock.cat/galeria/605/pagina1/concert/goo/goo/dolls/sala/apolo/barcelona

Photoset courtesy of Getty Images:
https://www.gettyimages.ie/event/goo-goo-dolls-in-concert-775196973#john-rzeznik-and-robby-takac-of-the-goo-goo-dolls-perform-on-stage-at-picture-id1004091004


Slide:


Dizzy:


Sympathy:


Clip of Long Way Down:
https://www.instagram.com/p/BljHsiWh69Q/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=oz8jsda04gcw

Clip of Give a Little Bit:
https://www.instagram.com/p/BljCglonYOK/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=18cf7r3y61h4d

Clip of Stay with You:
https://www.instagram.com/p/BljNOAxgHJ3/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=mz2tlf7k2x4y

Clip of Black Balloon:
https://www.instagram.com/p/BljThq9DTUx/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=69zx2itae5tx

Clip of Iris:
https://www.instagram.com/p/BljP4iqBx8X/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=3gcxeriukuld

Name jam!:
https://www.instagram.com/p/BljKOaQFsUp/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=11urxnb0118bk

Thanks to @veroruizp:
?s=21

Thanks to @laurita_punteri:
https://www.instagram.com/p/Bli_uufgZrO/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=9elneytnc43q

Thanks to rockviu_mercade:
https://www.instagram.com/p/BljSd1KFLHE/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=12pa3lypnxg0q

Thanks to @stephsanchez26:
?s=21

Thanks to @googoodolls:

79
Congratulations to Prague Winners: Marta B, Marek S, Eva K, Gina H
Congratulations to Vienna Winners: Nicole P, Andrea B, Steffi A, Alessia GDo you have tickets to see Goo Goo Dolls perform in Prague or Vienna this August? Would you like to win a Meet & Greet pass to one of these shows? Don't delay - Enter our lottery now, and good luck!

http://absolutegoo.com/enter-to-win-a-meet-and-greet-for-the-goo-goo-dolls-show-at-lucerna-music-bar-prague-czech-republic/

Reminder: One entry per person per show. Entries close 12 Noon EST 29 July, 2018. Must be 18 to enter. Meet and Greet does NOT include show ticket. Meet and Greet is for ONE person only & ID MUST match winning name.

80
By Alejandro Sanz

Y ahí estaba yo, cantando “Iris” como si hubiese escuchado a los Goo Goo Dolls toda mi vida, pero no. Podría hablaros de mi relación con ellos o del tiempo que hacía fuera de la sala también a modo de introducción, pero creo que no sería más que una forma de decir nada para no entrar directamente a hablar de un concierto.

Sin embargo sí quisiera comentar que desde el momento en el que se anunció su gira, sabía que tenía que estar allí, de una manera u otra. He tenido la suerte de poder ser acreditado y además hacer fotos, pero si no estaría de todas formas. No son tan conocidos después de 30 años por solamente un single, o un puñado de ellos. Habrán tenido respaldo detrás, y oportunidades que otros no, pero está claro que supieran aprovecharlas, y eso para mí se merece un respeto.

Es cierto que como yo quizá no pensó mucha gente, ya que La Riviera se encontraba a algo menos de su capacidad, algo muy poco común. Pero allí nadie estaba (sólo) para hacerse los selfies. Los cientos que estaban agolpados delante de la palmera de la sala cantaban cada una de las canciones dejándose la voz, y os aseguro que desde el foso, la sensación que esto transmitía era apabullante. Y la banda respondió.

En un concierto de estas características se pierde complicidad con el público en beneficio del espectáculo, pero en este caso lo primero no faltó. Las pausas que se tomaron entre canción y canción no solamente fueron para dar las gracias, sino también para interactuar de una manera más personal con todos, más allá de lo que dijera el guión. Es más, John Rzeznik se llevó para su casa una palabra más en español, “coño”.

La sensación general que me dejó este concierto fue la de estar asistiendo a algo grande, algo que los que estuvimos allí comentaremos constantemente. Porque vale, yo no me conocía sus canciones (corrijo, no sabía que eran suyas, porque al final veía que me sabía casi todas) pero la banda me metía dentro. Era imposible no sentir algo con “Sympathy”, al ver como John cogía la armónica en “Broadway” y como estos, muchos más. Aquellos que no fuisteis hablad con los que sí, e intentad no arrepentiros de vuestra decisión, no podréis.

Goo Goo Dolls La Riviera Alejandro Sanz 2018 07 21

And there I was, singing "Iris" as if I had listened to the Goo Goo Dolls all my life, but no. I could tell you about my relationship with them or about the time I was doing outside the room, also as an introduction, but I think it would be just a way of saying nothing so as not to enter directly to talk about a concert.
However, I would like to comment that from the moment your tour was announced, I knew that I had to be there, one way or another. I have been lucky to be able to be accredited and also to take pictures, but I would not be anyway. They are not so well known after 30 years for just one single, or a handful of them. They have had support behind, and opportunities that others have not, but it is clear that they knew how to take advantage of them, and that for me deserves a respect.

It is true that as I did not think many people, since La Riviera was a little less than its capacity, something very uncommon. But there nobody was (only) to make selfies. The hundreds who were crowded in front of the palm tree of the room sang each of the songs leaving the voice, and I assure you that from the pit, the feeling that this conveyed was overwhelming. And the band responded.
In a concert of these characteristics, complicity with the audience is lost for the benefit of the show, but in this case the first thing was not lacking. The pauses that were taken between song and song were not only to give thanks, but also to interact in a more personal way with everyone, beyond what the script said. Moreover, John Rzeznik took home one more word in Spanish, "pussy”.

The general feeling that this concert left me was to be attending something great, something that those of us who were there will constantly comment. Because it's worth it, I did not know his songs (I corrected, I did not know they were his, because in the end I saw that he knew almost all of them) but the band got me inside. It was impossible not to feel something with "Sympathy", seeing how John picked up the harmonica on "Broadway" and like these, many more. Those who did not go talk to those who do, and try not to regret your decision, you can not.

https://www.fotoconciertos.com/cronica-fotos-goo-goo-dolls-sala-la-riviera-madrid-21072018/

81
Thanks to @googoodolls:


Over and Over, Sympathy, Come to Me:
Invalid Tweet ID?s=21

Long Way Down


Iris:


Clip of Name:
https://www.instagram.com/p/Blgf_jaH8V_/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=s9c3ms9h9r4i

Clip of Iris:
?s=21

Clip of Iris, and some banter from John:
https://www.instagram.com/p/Blg0WtRB7dp/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1b3qbhkk2dci9

Clips of Boxes:
?s=21

Thanks to @igorangelhi:
?s=21

Thanks to @Sakurimake:
?s=21

Thanks to @richionline:
?s=21

Thanks to @danisarkis:
https://www.instagram.com/p/BlgifwpBfjb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1s1qxc77jlmps

Thanks to @silveraddiction for the setlist:
https://www.instagram.com/p/BlgijqzA5Gc/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=7wtdtfwkto5d

Clip of Give a Little Bit:
?s=21

Thanks to mlimones:
https://www.instagram.com/p/BlgmBoYDLx1/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=c4ryxrxn3756

Thanks to fcofrc:
https://www.instagram.com/p/BlgoYE1nMEs/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1vtdgn2ruc46o

Thanks to @sarapaolacci:
https://www.instagram.com/p/BlgrsE6BN6-/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=osj0fqcv2s99

Thanks to @peregrinomalant:
?s=21

Some amazing shots from im.igor.martins:
https://www.instagram.com/p/BlhKSQGB-15/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=qn4ric92mnd3
https://www.instagram.com/p/BlhIhEQBHA9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=15wmqgvnbpt1e
https://www.instagram.com/p/BlhIy8uBHpz/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ayk35u2bhzf0Thanks to @adolf_ito:
https://www.instagram.com/p/Bli-E7igxNY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1qvysfdohadrl

Thanks to @StateOfLoveAnd:
?s=21

Some really awesome pro shots from Photography by JK:
https://www.facebook.com/232814666737588/posts/1970849896267381/

82
Share your photos and video by uploading and linking in this thread!

Awesome photo set with thanks to Bruno Ferreira: https://www.behance.net/gallery/68403047/Goo-Goo-Dolls-MEO-Mars-Vivas-2018

Pre concert interview:
https://www.facebook.com/MeoMaresVivas/videos/1854423974578322/

Photos from MEO Mares Vivas:Clip of Here is Gone:
https://www.instagram.com/p/Bld6jRhlxRF/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1ctkp8ddal0a3

Clip of Iris:
https://www.instagram.com/p/BleAOTQDnZ-/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=12u36xeie6hng
https://www.instagram.com/p/BleABIpgjHk/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1usrphjr0p9vd
?s=21

Thanks to @n_m_mars:
https://www.instagram.com/p/Bld6MtmA7l9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1tq6dk2l3loap

Thank you to Rui Pereira for Iris:


Thanks to Ricardo Isaias for Name:


Iris:


Some nice pro shots from Carlos Santos Silva for Global News Portugal:
https://www.instagram.com/p/BlgpjtggMLC/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=2e5a9705ema1

83
Grapes or Wrath, The Wallflowers, Goo Goo Dolls and Train: Roundup Music Festival
By Mike Dunn

CALGARY – The Grapes Of Wrath wore the glass slipper and went on at happy hour. Without Kevin Kane the Hooper brothers led as a trio playing a lot like the Jayhawks, chiming together with two-part brother vocals, although stripped down it was quite punk rock. “Good To See You” from 2014 was a standout with its Tin Pan Alley structure and early Beach Boy harmonies. As a three-piece the veteran Western Canadian band moulded themselves into a different, new feeling.

There’s something about The Wallflowers everyone should know and hear—they’re veteran players who’ve been there, done that, seen it all, and know how write and play songs that breath and feel lived in, like The Band once did and The Wallflowers revealed tonight. An extended intro of “Three Marlenas” got things started easily showing how they can pick up and move beyond the recorded version. With “6th Avenue Heartache” they stuck closer to the original script but still swaying, pushing up organ swells and throwing out great chorus lines. As they volleyed through their numbers, it was like seeing a young E Street Band, and cool to hear Jakob Dylan sing in a relaxed Lou Reed kinda way, plain-spoken with emphasis when needed. “One Headlight” was a huge release for the crowd, the band’s biggest hit dropped right near the end before “The Difference” closed out with its Al Kooper draw and Al Jackson Jr. push. Later that night, Dylan slipped onstage at The Ship & Anchor’s Annual Hank & Patsy show sitting in on a particularly show-stopping set backed by Calgary’s best rockabilly band, Peter & The Wolves.

The Goo Goo Dolls played to a full front row as the crowed streamed in and easily gained their attention with “Dizzy” from 1998’s Dizzying Up The Girl, before launching into the hooky acoustic rock of their huge hit from the same record “Slide”. The band was full of energy with frontman Johnny Rzeznick often slinging his guitar to his side while running across the stage, giving the crowd cues to pump it up and sing along. Bassist Robbie Takac a lit fuse all through the show, racing around and pogoing anywhere there was a square foot or two, his near constant smile a source of fuel for the sunbaked band at sundown. Their driving and catchy delivery had the crowd swaying happily. A focal point of the business model in the ‘90s was to get songs on movie soundtracks, and of all the huge ballads that defined films then, “Iris” was one of the best. It has all the high drama of a great power ballad, and the crowd loved it. My asterisk with The Goo Goo Dolls, though, is that they left “Long Way Down” off their set, the blistering lead cut from A Boy Named Goo.

Breezy summer stuff made up a lot of Train’s set. Leading with an East LA horn section and buoyed by female choir, their hits were interspersed throughout. “Meet Virginia” was preceded by a goddamn knockout of Zeppelin’s Black Dog where guitarist Luis Maldonado played the perfect riff hero foil to vocalist Patrick Monahan with his Michael Jackson high tenor wail. Autographing white hats on stage and chucking ‘em out like a t-shirt cannon might have pushed it a bit, but whatevah. The crowd came to see a big show and they devoured the easy-yet-tightly composed Californian beach rock. Whoa-sing-a-long choruses being the summery thing they are, Train let them flourish doing the classic one-liners extremely well. Starting their encore with “Free Fallin’” was a nice, unexpected turn and messing with Petty’s words just to say “Canada” a real crowd pleaser.

http://beatroute.ca/2018/07/14/grapes-wrath-wallflowers-goo-goo-dolls-train/

84
Thanks to AG!


Dizzy:


Here is Gone:


Stay With You & Better Days:


Smash:


Last part of Iris:


Thanks to Annie!Clips of Slide:
?s=21

Thanks to @rlagmanpmp:
?s=21

Thanks to @pingthis:
https://www.instagram.com/p/BlPgt_QFIDK/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=jaqiw4e3b1yv

Thanks to @thequeenofxc1125:
https://www.instagram.com/p/BlPRtjzAeOY/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=xr2lgarm7zt9

Clip of Iris from @heather_goo:
https://www.instagram.com/p/BlQFZ5wgxR2/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=plxf7msweojs

Thanks to mrtywal:
https://www.instagram.com/p/BlPlazgAAT9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=myatabxqcbcj

Thanks to emmoran01:
https://www.instagram.com/p/BlQVzPOFKKl/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=grmeqgerxy1e

Thanks to @susanzabo:
?s=21

Thanks to @delilahmadness for this video of Bringing in the Light!
?s=21

And Sympathy!
?s=21

Another cut of Stay with You:
?s=21

Thanks to @tonyamato01:
https://www.instagram.com/p/BlQgWehF1mn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1ghrjpsu6xl0v

Thanks to @laurie.jean.365:
https://www.instagram.com/p/BlQjJq1niN6/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1y2m8yq4j3gei

Thanks to @Simplykentuckylife:
https://www.instagram.com/p/BlRVXZdgM9R/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1khwmtr3i7999

Thanks to @lydiasprau for So Alive:
?s=21

Thanks to @tabeythomas:
https://www.instagram.com/p/BlRjB7zAK9q/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1l8r08o7bct28
https://www.instagram.com/p/BlRjrndgJY9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1sblt5lau32lu


85
The Goo Goo Dolls gave an intimate performance and interview before the show:


A clip of Slide from Dawn Walton:
?s=21

Iris clip:
?s=21

Another clip of Iris:
https://www.instagram.com/p/BlHVTAhHyCE/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1uxl3x8znsscr

Thanks to @dave_lemon for the clip of Here Is Gone:
?s=21

Great snippet of John and the crowd during So Alive thanks to Bernice:
?s=21

Stay with You:
https://www.instagram.com/p/BlHTeEJj7w9/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ubgoa1sxds2y

Great shots and clips of Broadway and Come to Me:
https://www.instagram.com/p/BlHZWADAwy5/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=xzqxor2o6pz

Thanks to @googoodollsofficial:


 Thanks to @mattxdaniel for this cool shot:
Invalid Tweet ID?s=21

Thanks to @photobyego:
https://www.instagram.com/p/BlJubB7nv1G/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1mk2mzpblvrgt

Nice pro shots from the Regina Leader-Herald:
https://leaderpost.com/entertainment/music/music-fans-turn-up-for-stampede-roundup/wcm/1132d0bc-31e7-4d47-980b-8b955d6f537c

Thanks to @hatcher14:
?s=21

Thanks to the @Yyscene
?s=21
?s=21

Some great shots from @jimwellsphoto:
?s=21

Great shot from the Calgary Sun:
?s=21

Concert review and pro shots:
https://www.soundcheckentertainment.ca/train-hit-roundup-for-1st-ever-stop-in-calgary/

86
Winners:
Ans B.
Anthony Y.
Ben O.
Elles D.
Franka A.
James K.
Justin P.
Rachel P.
Sabrina A.
Simona B.

Do you have tickets to see Goo Goo Dolls perform at Melkweg Amsterdam, NL this July? Would you like to win a Meet &Greet pass to this show? Don't delay - Enter our lottery now, and good luck!

http://absolutegoo.com/enter-to-win-a-meet-and-greet-fo-goo-goo-dolls-melkweg-amsterdam/

Reminder: One entry per person per show. Entries close 12 Noon EST 8 July, 2018. Must be 18 to enter. Meet and Greet does NOT include show ticket. Meet and Greet is for ONE person only & ID MUST match winning name.

87
From Soundtrack YEG:


?s=21

From @cfewing1
?s=21

Great shot from sirdanielcooper:
https://instagram.com/p/BkZPfAyhO-i/

More great shots from tiukellzbellz:
https://instagram.com/p/BkaQBfKFGMX/

From michael_montgomery_yyc:
https://instagram.com/p/BkaeBJ0AEIT/

From fistyfit:
https://instagram.com/p/BkaeBJ0AEIT/

From intoxicatedart:
https://instagram.com/p/BkZgUX1jrLt/

A clip of Slide from rock3r_girl:
https://instagram.com/p/BkZH9t_Ahmu/

Iris from Jessica Halabi:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10162104389650206&id=691715205&refsrc=http%3A%2F%2Ft.co%2Ff0jz93ks9S&_rdr

A clip of Name from Bonnie.be.goode:
https://instagram.com/p/Bkaf4pAAHzK/

Clips from Slide, Here is Gine, Name and Iris from Katelynkristine_:
https://instagram.com/p/BkazrtDDO_Z/

From raven1414:
https://instagram.com/p/BkayzlQnUMB/

From 92.5 Fresh Radio:Invalid Tweet ID?s=21

Set list thanks to andreataylorradio:
https://instagram.com/p/BkbQ67ZDy4q/

Pro shots from @lindseycatherinephoto:
https://instagram.com/p/BkbW57IjVIn/
https://instagram.com/p/BkbW3AsjPmq/
https://instagram.com/p/BkbWy6JDXSO/

Photoset: http://www.vueweekly.com/soundtrack-music-festival-a-photo-essay/


88
Do you have tickets to see Goo Goo Dolls perform in Bristol, Manchester and/or London this July? Would you like to win a Meet &Greet pass to one of these shows? Don't delay - Enter our lottery now, and good luck!

http://absolutegoo.com/enter-to-win-a-meet-and-greet-for-the-goo-goo-dolls-2018-uk-shows/

Reminder: One entry per person per show. Entries close 12 Noon EST 1 July, 2018. Must be 18 to enter. Meet and Greet does NOT include show ticket. Meet and Greet is for ONE person only & ID MUST match winning name.


Winners, Bristol:
Amanda C
Baz R
Ben R
Carolyn S
Clare W
Glenn P
Helen B
Leeann R
Daniela S

Winners, Manchester:
Andrew A
Caitland K
Glenn R
Jennifer C
Jon-Paul H
Karen H
Matt B
Peter I
Vanessa W
Zuzana G

Winners, London:
Ali H
Dave G
David B
Gemma J
Kyle N
Lauren M
Oceane R
Paul H-B
Robert M
Tina R

Congratulations!

89
Goo Goo Dolls News & Info / Guerneville 6-9 Photos and Videos!
« on: June 10, 2018, 11:48 AM »

Thanks to christina_a_payton:  https://instagram.com/p/Bj3P75rHyWq/

Check out this great video of @GGRZE taking care of business while live streaming!  Thanks to little_miss_hoothoot_girl:
https://www.instagram.com/p/Bj1ehzBFj9E/

90
Our winners have been selected!  Congratulations to:

Danny E
Gilbert L
Shelley H
Jason M
Jessica P
Mallory T
Meagan W
Reechi T
Sandra B
Taylor S


More info will be emailed soon!

Got tickets to see the Goo Goo Dolls at the show at the Golden Nugget, Lake Charles, LA? 

Enter to win a meet & greet with the band!  One entry per person per show. Entries close 12 Noon EST 6/10. Must be 18 to enter. Meet and Greet does NOT include show ticket. Meet and Greet is for ONE person only & ID MUST match winning name.

http://absolutegoo.com/enter-to-win-a-meet-and-greet-for-the-goo-goo-dolls-in-lake-charles-la/

Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8